Zicht op leefblind

In een leefblind sessie gaan we werken aan een doel.
We bewandelen de weg die naar je doel leidt.

-Wat zijn de obstakels of hobbels op deze weg?
-Wat is er nog nodig je doel te bereiken?
-Welke talenten van jezelf kan je hiervoor gebruiken?
-Staan je overtuigingen en/of blinde vlekken je in de weg?

Door een leefblind balans krijg je inzichten over je eigen weg die naar het behalen van je doel leidt.
Het doel wat je wilt bereiken kan zeer uitlopend zijn en wordt in een gesprek vastgesteld.