Toestemming minderjarigen

Toestemming behandeling van minderjarige kinderen

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft. Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.

Lever s.v.p. onderstaand formulier ondertekend bij mij in (het formulier mag ook gescand worden en per email aan mij verstuurd worden). Hiermee geeft u / geef je toestemming tot behandeling bij praktijk Calimera en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Voor algemene voorwaarden, zie website.

 

Download hier het formulier: toestemming minderjarigen

Deze graag voor het eerste consult doorsturen per e-mail, of meebrengen naar het eerste consult.