Braingym

Voor leerproblemen: dyslexie, dyscalculie,  coördinatie en concentratieproblemen.
Black-outs bij toetsen, moeite hebben met lezen en schrijven, ongecoördineerde bewegingen bij fietsen of vangen van een bal, faalangsten, onzeker, hyperactiefgedrag, letters omdraaien enz.

De Brain Gym methode is zeer geschikt voor kinderen, om leerproblemen aan te pakken. Maar ook om bij volwassenen het leren in het dagelijks leven te vergemakkelijken.

Brain Gym is perfect toe te passen in het (reguliere) onderwijs in de groep en individueel, zowel voorwaardenscheppend als remediërend.

Onze hersenen bestaan uit 2 helften, links en rechts. De 2 helften hebben verschillende functies.
De linkerhersenhelft staat voor analytisch denkvermogen, het leren en het onderscheiden van dingen. Bovendien bestuurt de linkerhersenhelft de rechterkant van het lichaam en omgekeerd bestuurt de rechterhersenhelft de linkerkant van het lichaam. De rechterhersenhelft is de kant van de emoties, muziek, creatieve dingen.

Een goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelften is belangrijk voor een goede concentratie, coördinatie en emotionele ontwikkeling. De basis hiervoor wordt al gelegd in de babyfase door het kruipen. Indien een baby te weinig heeft gekropen of geen kans heeft gehad om te kruipen, kunnen in een latere fase problemen in de coördinatie en concentratie ontstaan.

Niet alleen de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelften is van belang, maar evenzo belangrijk is de onderlinge samenwerking van de gehele hersenen. Het leerproces kan alleen dan goed verlopen wanneer het gehele brein ingeschakeld is en goed samenwerkt.

Door allerlei negatieve stressoren kan het ontwikkelingsproces verstoord worden.
Door middel van spiertesten wordt de blokkade opgespoord en door middel van oefeningen waarbij de eigen middenlijn overstoken wordt, door vasthouden van bepaalde punten en stretchingsoefeningen, weer hersteld.

Het gaat hier om de interactie tussen de hersenen en het lichaam. Door deze bewegingen gaat de energie (weer) stromen tussen beide hersenhelften en van en naar de zintuigen. Het brein en het lichaam gaan beter samenwerken, waardoor het leervermogen wordt vergroot. Het leren en leven wordt weer leuk!